Szabály

BSHE hirdetmények

2019. 03. 27.

Itt kerültek közzétételre a február 15-től, illetve március 28-tól hatályos, az idényre elvárt ellenőrzési célokat és szankcionálási gyakorlatot is rögzítő horgászrendi kiegészítő hirdetmények, melyek betartása és betartatása kötelező:
1/2019: EGYES KIEGÉSZÍTŐ HORGÁSZATI ESZKÖZÖK
KÖTELEZŐ HASZNÁLATÁRÓL ÉS A MULASZTÁS SZANKCIÓIRÓL
2/2019: A HAL PÓTLÁSI ÉRTÉKÉRŐL, A KÁRTÉRÍTÉSRŐL, VALAMINT

Szabály

BSHE hirdetmények

2018. 01. 01.

A mai napon kiadásra került és hatályba is lépett a jelenlegi ellenőrzési gyakorlattal lényegében megegyező három horgászrendi hirdetmény, melyek alkalmazása kötelező:
1/2018: EGYES KIEGÉSZÍTŐ HORGÁSZATI ESZKÖZÖK
KÖTELEZŐ HASZNÁLATÁRÓL ÉS A MULASZTÁS SZANKCIÓIRÓL
2/2018.: A HAL PÓTLÁSI ÉRTÉKÉRŐL, A KÁRTÉRÍTÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A TÁRGYI FEGYELMI SZANKCIÓKRÓL

Szabály

BSHE hirdetmények

2017. 03. 27.

A mai napon kiadásra került és hatályba is lépett a korábbi ellenőrzési gyakorlattal lényegében megegyező három horgászrendi hirdetmény, melyek alkalmazása kötelező:
1/2017: EGYES KIEGÉSZÍTŐ HORGÁSZATI ESZKÖZÖK
KÖTELEZŐ HASZNÁLATÁRÓL ÉS A MULASZTÁS SZANKCIÓIRÓL
2/2017.: A HAL PÓTLÁSI ÉRTÉKÉRŐL, A KÁRTÉRÍTÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A TÁRGYI FEGYELMI SZANKCIÓKRÓL

Szabály

A csatolt anyagban a Hhvtv. felhatalmazása alapján a halgazdálkodási és halvédelmi bírságok tárgyában kiadott 314/2014. (XII.12.) Korm. rendelet 2015.I.12-től hatályos időállapota található:

Szabály

A csatolt anyagban a Hhvtv. végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 2015.I.01-től hatályos időállapota található:

Szabály

A csatolt anyagban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) egyesületekre vonatkozó célkivonatának jelenleg hatályos időállapota található:

Szabály

Mellékleten csatoljuk a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége, valamint a BSHE közötti 2014. évi együttmûködési megállapodást, amely az új jogszabályi környezetben a többek között a Maconkai-víztározó feletti (felvíz: dorogpusztai fahídtól a dorogházai közúti hídig, előtározó felett részben duzzasztott) és alatti (alvíz: Mátraverebélyi-zöldtározó zsilipjétől a Maconkai-víztározó zsilipjéig) Zagyva-szakaszok ellenőrzésének jogát is szabályozza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy helyi szabályozásként a horgászat a mátraverebélyi zsiliptől a dorogházi közúti hídig így továbbra is tilos, ideértve az általános Zagyva-Tarna területi engedély birtokosait is! A BSHE halászati őreinek általános ellenőrzési megbízását a jelzett szakaszokra a hivatkozott megállapodás 4. pontja tartalmazza.

Szabály

A csatolt anyagban a Hhvtv. végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 2014.V.15-2014.XII.31-ig hatályos időállapota található:

Szabály

Új törvény 2014.V.1-

2014. 05. 15.

A csatolt anyagban a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) jelenleg hatályos időállapota található:

Szabály

A csatolt anyagban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) egyesületi szabályozásra vonatkozó célkivonatának jelenleg hatályos időállapota található:

Szabály

A csatolt anyagban az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről (...) szóló 2012. évi CXX. törvény (Rendészeti tv.) halászati őrökre vonatkozó célkivonatának jelenleg hatályos időállapota található:

Szabály

A csatolt anyagban a Hhtv. végrehajtására kiadott 78/1997. (XI.4.) FM rendelet és a 73/1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet 2013.VIII.01-2013.XII.31-ig hatályos (hatályon kívül helyezés előtti utolsó) időállapota található:

Szabály

A csatolt anyagban a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.) 2013.VI.28-2013.VIII.31-ig hatályos (hatályon kívül helyezés előtti utolsó) időállapota található: